Arthur Hayes ostrzega przed spadkiem ceny bitcoina po halvingu: co przyniesie rok 2024?


Arthur Hayes przewiduje spadek ceny bitcoina po halvingu w 2024 roku

Arthur Hayes, założyciel renomowanej giełdy kryptowalut BitMEX, dokonał interesującej prognozy dotyczącej przyszłości bitcoina po kolejnym halvingu, który ma nastąpić w 2024 roku. Hayes uważa, że mimo krótkoterminowych korzyści, inwestorzy powinni przygotować się na spadek wartości kryptowaluty.

Możliwe przyczyny spadku wartości bitcoina

Według prognoz Artura Hayesa, spadek wartości bitcoina może wyniknąć z działań Federalnego Rezerwu Stanów Zjednoczonych i Departamentu Skarbu. Podjęte przez nie działania mogą zachęcić inwestorów do szybkiego pozbywania się cyfrowych aktywów, co z kolei odbije się na rynku kryptowalut.

Obawy o długoterminowe skutki halvingu

Mimo powszechnego przekonania o pozytywnym wpływie halvingu na ceny kryptowalut, Hayes wyraża obawy co do długoterminowych skutków tego zjawiska. Jego zdaniem, rynek może zmierzać w kierunku niedźwiedzi, co sprawia, że inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność.

Faktory mogące przyczynić się do spadku cen kryptowalut

Hayes wskazuje na szereg czynników, które mogą przyczynić się do spadku cen cyfrowych aktywów, takich jak obniżenie płynności dolara amerykańskiego, zacieśnienie ilości pieniądza przez Federalny Rezerw oraz nieruszanie Konta Ogólnego Skarbu, czyli rządowego konta bieżącego. Wszystkie te elementy mogą wpłynąć na spadek wartości bitcoina i innych kryptowalut.

Pesymistyczne prognozy, ale z otwartością na zmiany

Mimo pesymistycznych prognoz dotyczących przyszłości bitcoina, Arthur Hayes podkreśla, że żadna prognoza nie jest pewna. Zauważa również, że historia pokazuje, iż bitcoin potrafi zaskakiwać i przekraczać oczekiwania, co może oznaczać, że mimo obaw, potencjał wzrostu nadal pozostaje.

Aktualny stan rynku

Według danych CoinMarketCap, obecnie bitcoin handluje się w okolicach 70,737 dolarów z 6,34% wzrostem w ciągu ostatnich siedmiu dni. Sytuacja na rynku kryptowalut pozostaje dynamiczna, a prognozy ekspertów mogą mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne.