Bitcoin ETF – kluczowy czynnik wzrostu cen związany z nadchodzącym halvingiem


Popyt na Bitcoin ETF rośnie w związku z nadchodzącym halvingiem

W obliczu nadchodzącego wydarzenia halvingu, popyt na Bitcoin ETF w Stanach Zjednoczonych rośnie. Zjawisko to wiąże się z prognozowanym zmniejszeniem ilości nowych Bitcoinów wprowadzanych do obiegu, co ma bezpośredni wpływ na rynek kryptowalut.

Analiza Marc van der Chijsa

Marc van der Chijs przeprowadził analizę wpływu wypływów z Bitcoin ETF na cenę kryptowaluty. Zauważył on silny związek między popytem z ETF a wzrostem ceny Bitcoina. Van der Chijs wskazał również na istnienie nierównowagi pomiędzy popytem z ETF a podażą nowych Bitcoinów, co skutkuje dalszym wzrostem cen na rynku.

Potencjał inwestycyjny Bitcoina

Andy Kang szacuje, że globalne bogactwo może przyczynić się do długoterminowego popytu na Bitcoina, oceniając potencjalną moc inwestycyjną na imponujące 52 biliony dolarów. Kang podkreśla również, że wprowadzenie Bitcoin ETF może dodatkowo zwiększyć popyt na kryptowalutę, co może prowadzić do kolejnych wzrostów cen.

Prognozy Ric Edelmana

Ric Edelman przewiduje napływ kapitału instytucjonalnego i indywidualnych inwestorów do rynku Bitcoina poprzez ETF. Szacuje on, że do końca 2025 roku wartość aktywów cyfrowych wzrośnie o ponad 150 miliardów dolarów. Dodatkowo, Edelman zaznacza rosnące zainteresowanie doradców finansowych inwestycjami w Bitcoin ETF, co sugeruje coraz większe zaufanie i akceptację dla aktywów cyfrowych w portfelach inwestycyjnych.

Bitcoin supply shock

Wszystkie powyższe teorie podkreślają istotny trend – Bitcoin supply shock jest efektem głębszych sił ekonomicznych, które generują coraz większe zainteresowanie inwestorów oraz instytucji finansowych. Zmiany na rynku ETF mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych cen Bitcoina oraz dla dynamiki rynku kryptowalut jako całości.