Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Bitcoin przed kolejnym halvingiem: perspektywy inwestycyjne


Bitcoin: Perspektywa inwestycyjna w kontekście halvingu

Bitcoin to przodująca kryptowaluta na rynku, charakteryzująca się ciągle malejącym nowym podażem. Jednak co cztery lata ma miejsce zjawisko znanego jako halving, które ma istotny wpływ na tę cyfrową walutę.

Wpływ ETF-ów na popyt na Bitcoina

Ostatnio wprowadzenie notowanych na giełdzie ETF-ów Bitcoin w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do znacznego wzrostu popytu na tę kryptowalutę. Jest to ważny impuls dla rynku kryptowalut, który śledzi zmiany w otoczeniu regulacyjnym i inwestycyjnym.

Przewidywalność halvingu jako czynnik stabilizujący

Konsekwencje halvingu Bitcoin, które zachodzą co cztery lata, są przewidywalne. Ta regularność może być ukojeniem dla inwestorów, ponieważ wprowadza ona element kontroli nad emisją nowych jednostek Bitcoina na rynku.

Deflacyjny harmonogram emisji Bitcoina

Bitcoin posiada deflacyjny harmonogram emisji, związany z halvingiem co cztery lata. To oznacza, że ilość nowych jednostek Bitcoina wprowadzanych do obiegu maleje, co potencjalnie wspiera wartość tego aktywa jako zabezpieczenia przed inflacją.

Wpływ stóp procentowych na wycenę Bitcoina

W latach poprzedzających 2024 r., utrzymywanie niskich stóp procentowych sprzyjało spekulacyjnym aktywom, w tym Bitcoina. Jednak wzrosty stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA miały wpływ na wycenę Bitcoina, choć obecnie inne czynniki zdają się przeważać nad tym wpływem.

Instytucjonalne zainteresowanie i cykl halvingu

Bitcoin zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony instytucji finansowych, co może wpłynąć zarówno na stabilizację ceny aktywa, jak i na jego powszechne użycie. Rozwój tej kryptowaluty często kierowany jest przez masową akceptację, więcej niż przez instytucje.

Przyszłość Bitcoina przed kolejnym halvingiem

Niedawne osiągnięcie przez Bitcoina nowego ATH w marcu i kwietniu 2024 r., notując cenę $73,900, może mieć istotny wpływ na przyszłą cenę tego aktywa przed zbliżającym się halvingiem. Specjalna natura cyklu halvingu Bitcoina wprowadza przewidywalne ograniczenia podaży, podczas gdy popyt pozostaje zmienną, decydującą o wartości Bitcoina.

Ogólnie rzecz biorąc, bitcoin jest postrzegany jako zabezpieczenie przed inflacją i magazyn wartości. Przyszłość tej kryptowaluty wydaje się obiecująca, zwłaszcza w kontekście kolejnych halvingów i rosnącego zainteresowania ze strony instytucji finansowych.