Blockchain Association i Crypto Freedom Alliance of Texas wyzywają SEC: Walka o przyszłość aktywów cyfrowych


Blockchain Association i Crypto Freedom Alliance of Texas składają pozew przeciwko SEC

Blockchain Association (BA) i Crypto Freedom Alliance of Texas (CFAT) podjęły kroki prawne wobec Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Północnym Okręgu Teksasu, kwestionując ich działania wobec amerykańskiego sektora aktywów cyfrowych. Organizacje te atakują arbitralne ustalanie przepisów przez SEC oraz domagają się sprawiedliwości w procesie regulacji cyfrowych aktywów.

Zarzuty wobec SEC

BA i CFAT zażądali wydania nakazu sądowego w sprawie odrzucenia Zasady Dealer przez SEC, argumentując naruszenia Ustawy o Procedurze Administracyjnej (APA) przez Komisję. Zarzuty obejmują również nielegalne rozszerzanie interpretacji pojęcia „handlowiec” nałożonego w ramach Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 roku.

Krytyka działań SEC

Dyrektor generalna Blockchain Association, Kristin Smith, ostro krytykuje działania SEC, zarzucając Komisji próbę nielegalnego regulowania poza swoim zakresem kompetencji. Smith twierdzi, że SEC zaniedbało obowiązki prawne oraz zignorowało liczne uwagi podczas konsultacji, co stało w sprzeczności z zasadami jasności i przejrzystości w procesie tworzenia przepisów.

Cel działania CFAT

Crypto Freedom Alliance of Texas (CFAT) jest organizacją non-profit, którą cechuje dążenie do odpowiedniego rozwoju polityk dotyczących aktywów cyfrowych w Teksasie. Ich głównym celem jest wspieranie innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony dla konsumentów.

Obrona amerykańskiego ekosystemu aktywów cyfrowych

BA i CFAT stanowią zdecydowanych obrońców amerykańskiego sektora aktywów cyfrowych. Obie organizacje walczą przeciwko antyinnowacyjnemu podejściu SEC oraz próbom redefiniowania kompetencji regulacyjnych. Członkowie CFAT, wśród których znajdują się takie firmy jak Coinbase czy a16z Crypto, uważają, że technologia blockchain jest kluczowa dla przyszłości internetu i Teksas może wiele zyskać, stając się liderem w kształtowaniu polityki dotyczącej aktywów cyfrowych.