Brevis coChain i EigenLayer: partnerstwo na rzecz rozwoju DeFi


Brevis coChain i EigenLayer ogłaszają partnerstwo na mainnet EigenLayer

Firma Brevis coChain poinformowała o nawiązaniu partnerstwa z EigenLayer w pierwszym dniu działania mainnet EigenLayer. Ta strategiczna współpraca otwiera nowe możliwości dla smart contractów, umożliwiając im wykonywanie obliczeń na danych historycznych z różnych blockchainów, w tym tych przechowywanych na chain. EigenLayer zapewnia infrastrukturę do przeprowadzania funkcji opartych na specjalnie dostosowanych danych w bezpiecznym i chronionym środowisku.

Zastosowania partnerstwa

W ramach partnerstwa Brevis coChain i EigenLayer, możliwe będzie wdrożenie indywidualnych programów lojalnościowych do zdecentralizowanych giełd (DEXes) na podstawie danych transakcyjnych użytkownika. Brevis coChain wykorzystuje strukturę EigenLayer do realizacji funkcji opartych na danych historycznych, co otwiera drogę do wielu praktycznych zastosowań.

Współpraca z Ankr

Ankr stanowi podstawę do implementacji zaawansowanych funkcji Brevis coChain, wspierając tym samym rozwój bardziej holistycznej oferty produktowej dla sieci Web3. Platforma Rollups as a Service (RaaS) Ankr odgrywa kluczową rolę w partnerstwie, umożliwiając tworzenie skomplikowanych aplikacji korzystających z danych i przeprowadzających obliczenia.

Innowacyjne podejście

Partnerstwo Brevis i Ankra stanowi nowatorskie podejście do rozwiązywania najważniejszych wyzwań sektora blockchain, takich jak skalowalność, bezpieczeństwo i interoperacyjność. Brevis, poprzez technologiczne wsparcie obliczeń off-chain, zmniejsza liczbę operacji wykonywanych na blockchainie Ethereum i innych sieciach zgodnych, co przekłada się na niższe opłaty transakcyjne dla użytkowników. Dodatkowo, Brevis stosuje dowody ZK do weryfikacji prywatności i bezpieczeństwa danych.

Rozwój finansów zdecentralizowanych

Współpraca między Brevis, EigenLayer i Ankr ma na celu stworzenie podstaw dla zaawansowanych usług zdecentralizowanych, z myślą o jeszcze szerszym gronie użytkowników. Ta inicjatywa jest kluczowa dla sukcesu i rozwoju finansów zdecentralizowanych (DeFi) oraz innych aplikacji opartych na technologii blockchain, które w znacznym stopniu korzystają z funkcji między-chain.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i ścisłej współpracy pomiędzy wiodącymi podmiotami, sektor blockchain staje się coraz bardziej efektywny i dostępny dla szerokiej publiczności, otwierając nowe perspektywy dla rozwoju cyfrowej gospodarki.