Jak ETF-y Bitcoina wpłyną na spadki cen podczas Halvingu?


Halving Bitcoina a znaczenie ETF-ów: jak będą reagować na spadki cen?

Halving Bitcoina odbywający się co cztery lata lub co 210 000 bloków jest zjawiskiem, które historycznie jest kojarzone z cofaniem cen kryptowaluty. Obecna edycja halvingu budzi wiele pytań, szczególnie dotyczących roli ETF-ów (Exchange-Traded Funds) opartych na spot Bitcoinie o wartości obecnie wynoszącej 68 780 USD. Czy obecność tych instrumentów finansowych może złagodzić spadki cen podczas tego ważnego wydarzenia dla rynku kryptowalut?

Kolejny halving Bitcoina już w kwietniu 2024 roku

Przewiduje się, że kolejny halving Bitcoina odbędzie się w kwietniu 2024 roku, będąc czwartym zdarzeniem tego rodzaju w historii najpopularniejszej kryptowaluty. Sam proces halvingu polega na zmniejszaniu podaży nowych Bitcoinów, co automatycznie prowadzi do deficytu tej cyfrowej waluty. Przed samym halvingiem można zaobserwować różne fazy spadków cen związane z oczekiwaniami inwestorów, takie jak: spadki przedhalvingowe, wzrost przedhalvingowy oraz cofnięcie przedhalvingowe.

Obecna faza rynkowa: cofnięcie przedhalvingowe

Według obecnego stanu rynku, Bitcoin znajduje się w trzeciej fazie – fazie cofnięcia przedhalvingowego. W tym kontekście istnieje przekonanie, że ETF-y Bitcoina posiadają potencjał, aby zmniejszyć spadki cen przedhalvingowe poprzez przyciągnięcie instytucjonalnych inwestycji w Bitcoin.

ETF-y Bitcoinowe jako zabezpieczenie przed spadkami cen

Na początku 2022 roku SEC zatwierdziła 11 Bitcoin ETF-ów do notowania i handlu na tradycyjnych giełdach. W marcu 2022 roku wartość globalnych produktów wymiany Bitcoin (w tym również ETF-ów) przekroczyła 1 milion BTC pod zarządzaniem, a same produkty ETF Bitcoina osiągnęły rekordowy obrót łączny na poziomie 10 miliardów dolarów. Inwestorzy w coraz większym stopniu oczekują, że ETF-y Bitcoinowe staną się pewnym rodzajem zabezpieczenia przed spadkami cen związanych z halvingiem.

Ryzyko związane z ETF-ami Bitcoina

Mimo że istnieje nadzieja, że ETF-y Bitcoina będą skutecznym narzędziem zarówno w zapobieganiu, jak i łagodzeniu spadków cen podczas halvingu, istnieje równocześnie ryzyko. Może się okazać, że zamiast zrównoważenia spadków cen, ETF-y te mogą je jeszcze bardziej spotęgować, jeśli popyt na nie nie będzie tak duży, jak obecnie. Według niektórych analiz, cena Bitcoina może spaść nawet do 42 000 USD po halvingu, co wskazuje na możliwe trudności w przewidywaniu zachowania rynku.

Podsumowanie

Większość społeczności inwestorów obecnie wierzy, że ETF-y Bitcoina będą mieć istotne znaczenie w różnych etapach halvingu. Czas pokaże, jak bardzo ta teoria okaże się trafna i w jakim stopniu instytucje finansowe będą aktywnie korzystać z tych instrumentów w celu zarządzania ryzykiem i maksymalizacji zysków. Z jednej strony ETF-y Bitcoina mogą stanowić nową jakość na rynku kryptowalut, z drugiej jednak niezbędna jest ostrożność i rozwaga przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.