„Lwy świata cyfrowego: Historia Lionsgate Network”


Bezalel Eithan Raviv – założyciel Lionsgate Network

Bezalel Eithan Raviv, był członek Izraelskich Sił Obronnych z jednostki Cyber 8200, postanowił wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego, zakładając platformę Lionsgate Network. Firma specjalizuje się w odzyskiwaniu funduszy inwestorom, którzy padli ofiarą oszustw w świecie kryptowalut.

Usługi Lionsgate Network

Lionsgate Network oferuje profesjonalne usługi odzyskiwania funduszy z oszustw kryptowalutowych, charakteryzując się imponującym wskaźnikiem sukcesu w odzyskiwaniu średnio 53,5 miliarda USD rocznie. Przykładem trudności, z którymi firma się zetknęła, jest historia klienta, który stracił 200 000 USD w skomplikowanej inwestycji kryptowalutowej.

Działania firmy

Lionsgate Network operuje w trzech głównych departamentach: analizy blockchain, cyberwywiadu oraz AML/fraudów. W obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem finansowym w sektorze kryptowalut, firma skupia się na śledzeniu transakcji, identyfikacji osób odpowiedzialnych za oszustwa oraz współpracy z organami ścigania.

Wyzwania sektora kryptowalut

Oszuści wykorzystują różne taktyki, aby oszukać zarówno młodych, jak i starszych inwestorów poprzez platformy społecznościowe. Dlatego też Lionsgate Network nie tylko śledzi transakcje kryptowalutowe, ale także integruje działania różnych departamentów w celu skutecznego odzyskiwania środków.

Oszustwa kryptowalutowe

Szacuje się, że w USA rocznie traci się ponad 53 miliardy USD na oszustwa związane z kryptowalutami. Dlatego udzielając porad osobom zainteresowanym handlem kryptowalutami, zaleca się zachowanie ostrożności, unikanie oszustw oraz inwestowanie po wcześniejszym dokładnym zbadaniu sytuacji.