Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Partnerstwo InvoiceMate i 24SEVEN: Wsparcie łańcucha dostaw detalicznych w ZEA


InvoiceMate i 24SEVEN: Partnerstwo wspierające łańcuch dostaw detalicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

InvoiceMate, specjalizujący się w rozwiązaniach z zakresu fakturowania i finansowania opartego na blockchain, ogłosił partnerstwo z firmą technologiczną 24SEVEN. Ich wspólnym celem jest wsparcie łańcucha dostaw detalicznych w ZEA poprzez wzmocnienie inkluzji finansowej dla tysięcy MŚP.

Problemy MŚP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

MŚP działające w ZEA często borykają się z problemami związanymi z fakturami oraz przepływem gotówki. Dlatego rozwiązania InvoiceMate, połączone z technologią firmy 24SEVEN, mają za zadanie ułatwić im codzienne funkcjonowanie.

Rozwój rynku detalicznego w ZEA

Prognozy wskazują, że całkowity roczny rynek detaliczny w ZEA przekroczy 100 miliardów dolarów do końca 2024 roku. Dlatego wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań finansowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora.

Korzyści oferowane przez finansowanie oparte na blockchain

Finansowanie oparte na blockchain przynosi szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnymi procesami fakturowania, takich jak redukcja ryzyka nadużyć, szybsza obrót oraz większa elastyczność. To innowacyjne podejście może znacznie usprawnić funkcjonowanie firm detalicznych.

Wsparcie operacyjne dla detalicznych partnerów

24SEVEN zapewni przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w punktach sprzedaży poprzez urządzenia sprzętowe Optima oraz dedykowane oprogramowanie. Wspólna praca InvoiceMate i 24SEVEN ma na celu udostępnienie finansowania na potrzeby operacyjne detalicznym partnerom oraz dostawcom, pilnując płynności finansowej.

W rezultacie inicjatywa ta ułatwi dostęp do finansowania detalicznym firmom, wspierając ich codzienne operacje i przyczyniając się do wzrostu gospodarki detalicznej ZEA.