Ratownicza rola USDT – Tether w walkach z przestępczością finansową


USDT – Tether pomogło w zatrzymaniu środków w oszustwie

Firma emitująca stablecoin USDT, znana jako Tether, odegrała istotną rolę w pomocy Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz FBI w zwalczaniu przestępstw związanych z oszustwami internetowymi. Dzięki aktywnej współpracy z amerykańskimi władzami, udało się zidentyfikować i zablokować około 1,4 miliona dolarów wartości USDT, które miały zostać wykorzystane w przestępczej działalności.

Ratowna interwencja w oszustwie wymierzone w seniorów

Oszustwo, na które wpadły amerykańskie organy ścigania, miało szczególny cel – seniorów z USA. Przebiegało poprzez wyświetlanie fałszywych komunikatów na komputerach starszych osób, sugerujących, że padły one ofiarą hakerów. Następnie ofiary były zmuszane do kontaktu z rzekomym działem wsparcia technicznego, które podszywając się pod pomoc, nakłaniało do przekonwertowania środków na kryptowaluty. Cała intryga miała na celu wyciągnięcie pieniędzy z rachunków bankowych seniorów pod przykrywką obrony przed cyberprzestępczością.

Działania Tether w walce z przestępczością finansową

Tether nie tylko aktywnie reaguje na zgłoszenia władz, wspierając je w identyfikacji i zatrzymywaniu funduszy wykorzystywanych w nielegalnych działaniach, ale także podejmuje proaktywne kroki w zapobieganiu oszustwom finansowym. W ubiegłym roku firma zatrzymała aktywa zlokalizowane w 41 portfelach należących do osób ze sankcyjnej listy US Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tether prowadzi współpracę z 19 jurysdykcjami na całym globie, udostępniając niezbędne informacje organom ścigania i współpracując w śledztwach dotyczących przestępczości finansowej. Firma zablokowała około 800 milionów USDT w portfelach rynku wtórnego, które były powiązane z włamaniami i kradzieżami. Dodatkowo w grudniu zeszłego roku, przy 68 prośbach, zablokowano 188 portfeli, które zawierały łącznie 70 milionów USDT – wszystko to dzięki zaangażowaniu Tether w walkę z przestępczością finansową.

Ogromna rola, jaką Tether odgrywa w zwalczaniu przestępstw finansowych i współpracy z organami ścigania, przyczyniła się do ochrony wielu osób przed utratą oszczędności i stanowi istotny krok w kierunku bezpieczniejszej cyberprzestrzeni dla wszystkich użytkowników.