Rewolucyjna decyzja w branży finansowej: Rosja wykluczona z SWIFT.