Rosyjskie naciski na sojuszników w celu rozwoju cyfrowych walut bankowych