Rewolucyjna walka z zanieczyszczeniem opakowań w Egipcie: projekt SIG, Plastic Bank i GIZ


SIG, Plastic Bank i GIZ w walce z zanieczyszczeniem opakowań w Egipcie

Firma SIG we współpracy z Plastic Bank oraz niemiecką agencją rozwoju GIZ, zainicjowała projekt mający na celu wykorzystanie technologii blockchain w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia opakowań w Egipcie oraz poprawy warunków życia lokalnych zbieraczy złomu. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko przebudowę infrastruktury recyklingu w Egipcie, lecz także zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich zachęt dla członków zespołu zbierającego odpady.

Wsparcie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Projekt, który jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) poprzez program „develoPPP” oraz inicjatywę „Godna praca dla sprawiedliwej transformacji”, cieszy się wsparciem na najwyższym szczeblu. Partnerstwo SIG, GIZ i Plastic Bank ma na celu katalizowanie pozytywnych zmian w Egipcie poprzez stworzenie systemu odpowiedzialności producenta (EPR) oraz integrację recyklingu do ram prawnych Egiptu.

Zmiany na lepsze w egipskim sektorze odpadów

W ramach trzyletniego projektu, partnerzy planują zebrać aż 700 ton kartonów od napojów i poprawić warunki życia około 1000 lokalnych zbieraczy odpadów. Aplikacja Plastic Bank, działająca w oparciu o bezpieczną platformę blockchain, zapewnia transparentność i możliwość śledzenia w procesie zbierania odpadów, co umożliwia zbieraczom konwertowanie odpadów na przychody.

Wsparcie dla zbieraczy i ich rodzin

Zbieracze otrzymują nagrody za każdy zebrany przedmiot poprzez aplikację, a środki są wpłacane bezpośrednio na ich portfele cyfrowe. Dodatkowo, otrzymują oni dostęp do różnorodnych korzyści społecznych, takich jak ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie i pracownicze, łączność cyfrowa, vouchery na zakupy spożywcze oraz niezbędne materiały edukacyjne.

Wsparcie i bezpieczeństwo dla zbieraczy

Aby zapewnić bezpieczeństwo zbieraczy podczas pracy, ci otrzymują wsparcie w postaci szkoleń oraz odpowiedniego sprzętu ochronnego. Dzięki takim inicjatywom, możliwe jest nie tylko zmniejszenie zanieczyszczenia opakowań, lecz także poprawa warunków życia osób zbierających odpady w Egipcie.