Rosyjski przestępca za atakiem LockBit: kulisy operacji i skutki


Rosyjski przestępca za operacją ransomware LockBit

Wspólna akcja FBI, UK National Crime Agency i Europol ujawniła szczegóły dotyczące operacji ransomware LockBit oraz tożsamość rosyjskiego przestępcy odpowiedzialnego za jej administrowanie. Jest to ważny krok w walce przeciwko cyberprzestępczości, który może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

LockBit: Rusza szeroko zakrojone śledztwo

Według nowego aktu oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości USA oraz komunikatu NCA, ujawniono, że za operacją ransomware LockBit stoi rosyjski obywatel o imieniu Dmitry Yuryevich Khoroshev. To pierwszy raz, kiedy tożsamość sprawcy tego typu ataków została podana publicznie.

Sankcje i nagroda USA

W związku z tymi informacjami, ogłoszono sankcje wobec administratora i dewelopera LockBit, w tym zamrożenie aktywów oraz zakazy podróży. Dodatkowo, USA oferuje nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania LockBitSupp w ramach programu Rewards for Justice.

Sankcje te mają na celu powstrzymanie działalności przestępczej i mogą spowodować znaczne zakłócenia dla operacji LockBit. Zapłacenie okupu może naruszyć sankcje i narazić firmy na kary rządowe, co może zniechęcić potencjalne ofiary do wypłacania okupu w przyszłości.

Skutki dla operacji ransomware

Podobne sankcje w przeszłości skutkowały tym, że niektórzy negocjatorzy ransomware’u zaprzestali pomocy w dokonywaniu płatności okupów dla firm objętych sankcjami. Oznacza to, że działania podejmowane obecnie mogą ograniczyć możliwości LockBit w wymuszaniu okupu na ofiarach.

Efekty przeprowadzonej operacji

Ogłoszono również, że operacje wywiadowcze pozwoliły na przejęcie infrastruktury LockBit, co umożliwiło uzyskanie większej liczby kluczy deszyfrowania niż pierwotnie zakładano. W lutym międzynarodowa operacja policyjna pod nazwą Operation Chronos doprowadziła do zlikwidowania 34 serwerów hostingujących strony z wyciekiem danych, co pozwoliło na odzyskanie kluczy deszyfrowania.

Pomoc dla ofiar

Europol ujawnił, że uzyskano aż 2500 kluczy deszyfrowania, co umożliwia nadal pomaganie ofiarom LockBit w odzyskiwaniu swoich plików za darmo. Działania te są istotnym wsparciem dla osób dotkniętych atakiem i mogą pomóc im w powrocie do normalności po utracie danych.