Spadek wolumenu Bitcoinów przekazywanych przez górników: Konsekwencje obniżenia nagród


Spadek wolumenu Bitcoinów przekazywanych przez górników

Od 19 kwietnia br. obserwuje się spadek wolumenu Bitcoinów przekazywanych przez górników. Zjawisko to ma bezpośredni związek z ostatnim zdarzeniem podziału nagród, które miało istotny wpływ na mechanizm tworzenia kryptowaluty.

Obniżenie nagród dla górników i jego konsekwencje

Decyzja o obniżeniu nagród dla górników z 6,25 BTC do 3,125 BTC spowodowała zmniejszenie udziału wolumenu Bitcoina przypisywanego właśnie tej grupie. Niski wskaźnik tworzenia nowych Bitcoinów wprowadzanych do obiegu może prowadzić do dalszego spadku udziału po wydarzeniu halvingu, które ma miejsce co cztery lata.

Skutki spadku nagród dla górników

Spadek nagród dla górników na sieci Bitcoin ogranicza udział w całkowitym wolumenie, co z kolei wpływa na tempo dodawania nowych BTC do łańcucha bloków. Aktualna stopa inflacji wynosi około 1,66%, co stanowi istotną zmianę w porównaniu z okresem przed halvingiem.

Miner Supply Ratio BTC i zmiany na rynku

Po zdarzeniu halvingu wskaźnik Miner Supply Ratio BTC nieznacznie spadł, co odzwierciedla proporcję nowych monet dodanych do całkowitej podaży przez górników. Spadek rezerw górników oraz Miner to Exchange Flow wskazują na zmniejszoną aktywność transakcyjną górników na giełdach, co może być interpretowane jako zachowanie optymistyczne mimo spadku wartości Bitcoina.

Podsumowując, spadek nagród dla górników odnotowany od 19 kwietnia br. wywołał szereg zmian zarówno w dynamice sieci Bitcoin, jak i w podejściu górników do kryptowaluty. Rynki kryptowalutowe pozostają zmiennym i trudnym do przewidzenia obszarem, który wymaga uwagi i śledzenia zmian na bieżąco.