„Spor sądowy między Ripple a SEC: polityczne wsparcie i znaczenie dla rynku kryptowalut”


Spór sądowy między Ripple a SEC dotyczący XRP

Aktualnie trwa głośny spór sądowy między firmą Ripple a amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) związany z kryptowalutą XRP. Sprawa ta ma ogromne znaczenie dla rynku kryptowalut oraz dla samej regulacji branży.

Terminy składania wniosków i obrony

SEC początkowo chciała przesunięcia terminu składania wniosku dotyczącego działań naprawczych, co spowodowałoby przesunięcie terminu dla obrony Ripple do 22 marca 2024 roku. Jednak firma Ripple sprzeciwiła się temu, wskazując na konieczność przedłużenia tego terminu do 22 kwietnia 2024 roku. Z kolei SEC prosiło o dalsze przedłużenie terminu odpowiedzi obrony do 6 maja 2024 roku.

Oskarżenia i zakres sprawy

Ripple oraz jej CEO Brad Garlinghouse są oskarżeni o sprzedaż XRP bez właściwej rejestracji, co stanowi naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych. Proces sądowy toczy się w Północnym Dystrykcie Kalifornii i obejmuje okres od 3 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2023 r.

Kwestia rejestracji XRP jako papieru wartościowego

Ripple konsekwentnie podkreśla, że XRP nie powinno być traktowane jako papier wartościowy i kwestionuje konieczność rejestracji. To fundamentalna sprawa dotycząca klasyfikacji kryptowalut i ich statusu prawnego.

Implikacje dla rynku kryptowalut

Sprawa Ripple vs. SEC ma ogromne znaczenie dla całego rynku kryptowalut, ponieważ jej wynik może wpłynąć na sposób regulacji działalności firm działających w tej branży oraz na inwestorów.

Wsparcie od senatorów i sojuszników ustawodawczych

Ripple otrzymuje wsparcie od różnych senatorów oraz sojuszników ustawodawczych, co świadczy o istotności tej sprawy dla szeroko pojętego środowiska politycznego.

Inne sprawy sądowe i zwycięstwa Ripple

Ponadto firma boryka się z innymi sprawami sądowymi, m.in. z pozwaniami dotyczącymi niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych. Warto także wspomnieć, że w 2023 r. Ripple odnotował trzy znaczące zwycięstwa sądowe, co może wpłynąć na obecną batalię sądową.

Decyzja sędziowska sprzyjająca Ripple

W lipcu sędzia Analisa Torres uznała, że programowe sprzedaże firmy na platformy handlu nie stanowią ofert kontraktów inwestycyjnych. Ta decyzja wzmocniła stanowisko Ripple i przyczyniła się do poprawy sytuacji firmy w toku sądowej rozprawy.