Współpraca Sumsub i Chainalysis: Zwiększone Bezpieczeństwo Transakcji Kryptowalutowych


Sumsub i Chainalysis łączą siły dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji kryptowalutowych

Firma Sumsub ogłosiła właśnie integrowanie się z Chainalysis, wiodącą platformą danych blockchain. To strategiczne partnerstwo łączy innowacyjne rozwiązania Monitorowania Transakcji i Zasady Podróży Sumsub z potężną platformą analityczną Chainalysis, co przynosi liczne korzyści dla firm działających w branży kryptowalut.

Nowa era zgodności cyfrowej

Integracja Sumsub z Chainalysis oraz nowoczesny model zarządzania kluczami BYOK otwierają nową erę w zakresie zgodności cyfrowej dla firm kryptowalutowych. Dzięki tej współpracy, klientom zapewniona jest pełna zgodność z przepisami, bezpieczeństwo danych oraz skuteczne monitorowanie transakcji kryptowalutowych.

Automatyzacja procesów i zwiększona kontrola

Giełdy kryptowalutowe, platformy rynku peer-to-peer oraz neobanki mogą teraz skonfigurować zautomatyzowane monitorowanie transakcji kryptowalutowych i zaawansowaną analizę ryzyka, korzystając z jednego spójnego panelu oferowanego przez Sumsub i Chainalysis. Dodatkowo, wykorzystanie modelu zarządzania kluczami Chainalysis w platformie weryfikacji pełnego cyklu Sumsub pozwala zwiększyć prywatność i kontrolę nad danymi, usprawniając procesy KYC, AML i monitorowania transakcji.

Zwiększone możliwości analityczne

Partnerstwo umożliwia klientom dostęp do ponad miliarda zmapowanych adresów na wielu blockchainach, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjną analizę i monitorowanie transakcji kryptowalutowych. Rozwiązania oferowane przez Sumsub i Chainalysis rewolucjonizują krajobraz zgodności cyfrowej i bezpieczeństwa w sektorze kryptowalut.

Rozwój gospodarki kryptowalutowej

Wspólna praca obu firm aspiruje do zapewnienia większego zaufania i przejrzystości wśród uczestników rynku kryptowalut. Działając na rzecz rozwoju gospodarki kryptowalutowej, Sumsub i Chainalysis mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji oraz poprawy obrazu branży jako całości.

Konsolidacja kontroli bezpieczeństwa i zgodności

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że partnerstwo otwiera drogę do skonsolidowania kontroli bezpieczeństwa i zgodności w branży kryptowalutowej. Dzięki współpracy Sumsub i Chainalysis, firmy mogą działać w sposób bardziej skuteczny i świadomy, reagując szybciej na zagrożenia i nadużycia w obszarze transakcji kryptowalutowych.