Wzrost Bitcoina po Halvingu: Czy rynek kryptowalut wkracza w nową erę?


Halving Bitcoina zbliża się, co sprawia, że rynek kryptowalut stoi przed obiecanym wzrostem

25 kwietnia 2024 r. ma dojść do wydarzenia znanego jako halving Bitcoina, które często zapowiada dynamiczny wzrost wartości tej kryptowaluty. Obecne sygnały wskazują na to, że rynek kryptowalut jest coraz bliżej oczekiwanego parabolicznego biegu byka, który może być niezwykle korzystny dla inwestorów.

Przejście odstępstwa od poprzednich cykli

W przeciwieństwie do poprzednich cykli, bieżący rok okazuje się być wyjątkowy. Dynamikę rynku napędzają rosnące zainteresowanie i akceptacja instytucjonalna oraz coraz szersze zastosowania technologii blockchain. To wszystko maluje optymistyczny obraz dla przyszłości Bitcoina i innych kryptowalut.

Historyczny kamień milowy: ETF Bitcoin

Zatwierdzenie i sukces rynkowych funduszy ETF Bitcoin to bez wątpienia historyczny kamień milowy w podróży kryptowaluty. Ten fakt przyczynił się do znacznego wzrostu ceny Bitcoina o 60% oraz osiągnięcia przez wolumen obrotów niespotykanych wcześniej poziomów.

Wzrost zainteresowania instytucjonalnego

Influx zainteresowania instytucjonalnego ETF Bitcoin przyciągnął ponad 30 miliardów dolarów aktywów pod zarządzaniem w zaledwie dwóch miesiącach. To dowodzi rosnącej akceptacji ze strony dużych podmiotów finansowych.

Oczekiwania po Halvingu Bitcoina

Po nadchodzącym Halvingu oczekuje się, że fundusze ETF posiadające ponad 467 000 BTC mogą znacząco przewyższyć roczną podaż Bitcoina, co wpłynie na zacieśnienie podaży tej kryptowaluty. Ufność długoterminowych inwestorów oraz ograniczona dostępna podaż Bitcoina sugerują nadchodzący wzrost cen.

Nowa era dla Bitcoina

Bieżący cykl może stanowić przełom i otworzyć nową erę, charakteryzującą się coraz większym zaufaniem instytucji finansowych do Bitcoina. Eksperci z 21Shares zauważają, że skupienie się na posiadaniu kryptowaluty może prowadzić do wzrostu cen i rozpoczęcia parabolicznego biegu byka, co może być niezwykle korzystne dla posiadaczy Bitcoina.