Akcja przeciwko Nemesis Market: skonfiskowana infrastruktura rynku darknetowego


Władze skonfiskowały infrastrukturę serwerową Nemesis Market

Niemieckie i litewskie władze przeprowadziły skuteczną akcję skonfiskowania infrastruktury serwerowej rynku darknetowego Nemesis Market, który zajmował się nielegalnymi działaniami, takimi jak sprzedaż narkotyków, cyberprzestępczość, czy działania typu ransomware.

Akcja przeciwko Nemesis Market

Akcja została przeprowadzona z sukcesem, prowadząc do zamknięcia nielegalnych operacji i skonfiskowania kwoty około 94 000 euro w kryptowalutach. Mimo tego, jak dotąd nie wydano żadnych aresztów w związku z tą operacją.

Działalność Nemesis Market

Nemesis Market był dostępny poprzez sieć Tor i zajmował się szerokim zakresem działań przestępczych, w tym handlem narkotykami, fałszywie pozyskanymi danymi, ransomware, phishingiem, atakami DDoS oraz innymi usługami o charakterze cyberprzestępczym.

Platforma, założona w 2021 roku, zyskała popularność, przyciągając ponad 150 000 użytkowników i ponad 1 100 kont sprzedawców na całym świecie, z czego 20% kont miało swoje źródło w Niemczech.

Współpraca międzynarodowa w akcji

Akcja przeprowadzona została w ramach współpracy międzynarodowej, z udziałem niemieckich, amerykańskich i litewskich organów ścigania, w tym FBI, DEA i IRS-CI, działających wspólnie od października 2022 roku.

Konsekwencje i dalsze śledztwa

Zabezpieczone w ramach operacji dane stanowią podstawę dla dalszych śledztw przeciwko sprzedawcom i użytkownikom platformy, co może prowadzić do kolejnych działań przeciwko przestępczemu podziemiu internetowemu.

Poprzednie akcje przeciwko cyberprzestępczości

Niemieckie władze wcześniej podjęły działania przeciwko podobnym platformom, takim jak Crimemarket czy Kingdom Market, co świadczy o zaangażowaniu organów ścigania w zwalczanie cyberprzestępczości i handlu nielegalnymi towarami w sieci.

Warto podkreślić, że światowe organy ścigania coraz częściej podejmują wspólne akcje mające na celu zlikwidowanie działalności przestępczej w cyberprzestrzeni, co stanowi istotny krok w walce z przestępczością internetową.