Bitcoin w 2024: co przyniesie czwarte obniżenie nagrody za blok?


Czwarte obniżenie nagrody za blok w sieci Bitcoin w 2024 roku: co trzeba wiedzieć?

Sieć Bitcoin, będąca jedną z najpopularniejszych kryptowalut na świecie, zmierza w kierunku czwartego obniżenia nagrody za blok. Według prognoz, to wydarzenie ma nastąpić w kwietniu 2024 roku. Jednak tym razem obniżenie nagrody za blok będzie miało nieco inny kontekst niż poprzednie trzy podobne wydarzenia.

Duży popyt związany z funduszami ETF na bitcoina

Aktualnie obserwujemy duży popyt na Bitcoina, wynikający m.in. z zainteresowania funduszami ETF (Exchange Traded Fund) na tę kryptowalutę. Ten fakt zbiega się ze spodziewanym zmniejszeniem podaży Bitcoina związanej z obniżeniem nagrody za blok.

Eksperci przewidują długoterminowy wzrost cen bitcoina

Ekonomiści i analitycy rynku kryptowalut przewidują długoterminowy wzrost cen Bitcoina. Co istotne, nie uważają obniżenia nagrody za blok za wydarzenie „sprzedaj po informacji”, co może sugerować pewne zrównoważenie na rynku.

Spodziewana konwergencja podaży i popytu

Obecna sytuacja wskazuje na konwergencję dużego popytu związana z funduszami ETF na Bitcoina z efektem obniżenia nagrody za blok. To otwiera pole do rozwoju dynamicznych zmian na rynku kryptowalut.

Prognozy cen Bitcoina na przyszłość

Według wielu ekspertów i analiz rynkowych, można spodziewać się wzrostu ceny Bitcoina w przedziale od 200 000 do 300 000 dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat. To kusi inwestorów do podjęcia działań na rynku kryptowalut już teraz.

Warto zwrócić uwagę, że obecny wzrost cen kryptowalut, w tym Bitcoina, może być rezultatem szoku popytowego spowodowanego pojawieniem się funduszy ETF na tę kryptowalutę w Stanach Zjednoczonych.