Europol: Tajemnice grup przestępczych w Europie


Europol dostarcza agencjom ścigania unikalne dane o grupach przestępczych w Europie

Europol udostępnia agencjom ścigania w Europie ważne informacje dotyczące najgroźniejszych zorganizowanych grup przestępczych. Dzięki „unikalnemu zbiorowi danych” możliwe jest skuteczniejsze zwalczanie przestępczości na tym kontynencie.

Ponad 800 grup przestępczych i 250 000 osób działających w Europie

Z analizy danych dostarczonych przez Europol wynika, że w Europie działa ponad 800 grup przestępczych wysokiego ryzyka oraz aż 250 000 osób zajmujących się działaniami nielegalnymi, takimi jak przemyt narkotyków, przemyt migrantów, przestępczość majątkowa czy pranie brudnych pieniędzy.

Grupy specjalizujące się w cyberatakach

Europol zidentyfikowało również 9 grup przestępczych specjalizujących się w cyberatakach, głównie prowadzonych przez przestępców pochodzących z Rosji i Ukrainy. Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz większym wyzwaniem dla organów ścigania.

Ukrywanie działań przestępczych i pranie brudnych pieniędzy

Przestępcze grupy często wykorzystują legalne firmy do ukrywania swoich działań i prania brudnych pieniędzy. Działają one międzynarodowo i w 70% przypadków sięgają po przemoc jako sposób rozwiązania konfliktów.

Wykorzystywanie łapówek i innych korzyści

Dane zebrane przez Europol ujawniają, że przestępcze grupy używają różnych metod, takich jak przekupstwo, prezenty czy świadczenie innych korzyści (np. wakacje, posiłki, usługi), aby ułatwić swoje działania przestępcze.

Unikanie detekcji i wykorzystanie sztucznej inteligencji

Niektóre grupy przestępcze unikają detekcji poprzez stosowanie zaszyfrowanych telefonów, unikanie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie spotkań twarzą w twarz. Europol ostrzega, że w przyszłości przestępcy mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do ułatwienia stosowania środków bezpieczeństwa.

Wsparcie dla służb policyjnych na skalę międzynarodową

Dane zebrane przez Europol stanowią istotny atut w wspieraniu i ukierunkowywaniu dochodzeń przestępczych na międzynarodową skalę. Agencja ta odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu przestępczości i zwiększaniu bezpieczeństwa na terenie Europy.