„Halving Bitcoina i rozwój warstw 2: Co przyniesie przyszłość kryptowaluty?”


Bitcoin – kryptowaluta z ograniczoną podażą

Bitcoin został stworzony w celu emulacji rzadkości i skończonej natury zasobów, takich jak złoto. Jego podaż jest ograniczona, a maksymalna ilość monet, jakie mogą zostać wydobyte, wynosi 21 milionów.

Halving – proces zmniejszania nagrody za wydobycie

Co cztery lata sieć Bitcoina zmniejsza nagrodę za wydobywanie transakcji o 50% poprzez proces zwany halvingiem. Ma to na celu spowolnienie napływu nowych monet i zachowanie rzadkości waluty z upływem czasu.

Nadchodzący halving Bitcoina

Po nadchodzącym halvingu nagroda za blok zostanie zmniejszona do 3,125 bitcoina (BTC). Halving cykliczny ma na celu utrzymanie rzadkości kryptowaluty i dostosowanie podaży do wzrostu cen na podstawie popytu.

Rozwój warstw 2 Bitcoina

Mimo zmniejszenia nagród dla górników w wyniku halvingu, firma Trust Machines skupia się na rozwijaniu możliwości warstw 2 Bitcoina. W przyszłości główne dochody dla górników będą pochodzić z opłat transakcyjnych na Bitcoinie, a nie tylko z nowo wyprodukowanych monet.

Interes w Bitcoina a rozwój warstw 2

Interes w Bitcoina rośnie, co podkreśla potrzebę rozwoju warstw 2. Alternatywne warstwy 1, takie jak Ethereum czy Solana, są bardziej rozwinięte od warstw 2 Bitcoina.

Stacks (STX) – cyfrowa waluta z natywnym dochodem z Bitcoina

Stacks (STX) to jedyna cyfrowa waluta z natywnym dochodem z Bitcoina, który może zyskiwać na wartości wraz ze wzrostem sieci. Najnowsza aktualizacja Stacks, Nakamoto Release, poprawi niektóre niedoskonałości wydobycia, co przyniesie około 30-40% wyższy dochód z Bitcoina na cykl.