Nadchodzące obniżenie nagrody za blok Bitcoin a rola funduszy ETF: Analiza ryzyka i potencjalnych skutków


Fundusze ETF spot a nadchodzące obniżenie nagrody za blok Bitcoin

Firma Glassnode analizując rynek kryptowalut, sugeruje, że nadchodzące obniżenie nagrody za blok Bitcoin może nie spowodować takiego samego efektu braku podaży, na jaki rynek mógłby liczyć. Obniżenie nagrody, zwane także „halvingiem”, to cykliczne wydarzenie dla Bitcoina, polegające na zmniejszaniu nagród dla górników za dodawanie bloków do sieci. Kolejne obniżenie nagrody zachodzi automatycznie co około cztery lata, po dodaniu około 210 000 bloków do blockchaina. Następne obniżenie nagrody jest więc już niemalże tuż, tuż.

Rola funduszy ETF typu spot na rynku kryptowalut

Obniżenie nagrody za blok jest tradycyjnie postrzegane jako czynnik sprzyjający wzrostowi cen Bitcoina, ze względu na ograniczenie podaży. Jednak obecne warunki rynkowe różnią się od tych historycznych, głównie z powodu istnienia funduszy ETF typu spot. Fundusze te wprowadziły znaczący popyt na Bitcoina, a ich duża skala może działać jak zapobiegliwy środek przed spodziewanymi skutkami obniżenia podaży w wyniku halvingu.

Analiza przepływów BTC a funduszy ETF Bitcoin

Analiza danych wykazuje, że przepływy związane z ETF Bitcoin były znacznie większe niż ilość BTC wprowadzana do obiegu przez górników. Stopień obniżenia podaży spowodowany przez działania ETF może więc skutkować tym, że oczekiwany efekt braku podaży w związku z nadchodzącym obniżeniem nagrody za blok nie będzie tak wyraźny jak się spodziewano.

Ryzyko nadmiernego spadku cen Bitcoina

Choć obniżenie podaży może zostać zrekompensowane przez przepływy związane z funduszami ETF Bitcoin, przepływy netto z ETF pod wpływem zmieniających się trendów mogą również generować ryzyko nadmiernego spadku cen. Obecnie obserwuje się ujemne przepływy netto z ETF Bitcoin przez cztery kolejne dni, co sugeruje możliwość zmiany trendu z wzrostowego na spadkowy. Cena Bitcoina, która wzrosła powyżej poziomu 68 000 USD, następnie spadła do okolic 64 200 USD, co stanowi istotny sygnał dla inwestorów obserwujących rynek kryptowalut.