„Przecenienie Bitcoina w 2024: Jakie Skutki Dla Rynku Kryptowalut?”


Fred Thiel: Przecenienie bitcoina w 2024 roku już uwzględnione w cenie?

Według informacji przekazanych przez CEO Marathon Digital, największego górnika Bitcoinów w USA, Freda Thiela, nadchodzące przecenienie bitcoina, które przewiduje się na rok 2024, może być już uwzględnione w obecnej cenie kryptowaluty. Jakie są przyczyny i skutki tej prognozy?

Wzrost wartości bitcoina dzięki funduszom ETF

Wzrost wartości bitcoina o ponad 60% w 2024 roku jest przypisywany sukcesowi amerykańskiego wprowadzenia giełdowych funduszy ETF. Popularyzacja inwestycji dzięki funduszom ETF przyciągnęła kapitał na rynek, co zapewne spowodowało przesunięcie wzrostu ceny o typowe trzy do sześciu miesięcy po przecenieniu bitcoina, zauważa Thiel.

Skutki przecenienia na nagrody dla górników i podaż bitcoina

Najbliższe przecenienie bitcoina ma potencjał zmniejszenia nagród dla górników o 50%, co wpłynie na ilość bitcoina wprowadzanego do obiegu. Jednak według danych firmy analitycznej CryptoQuant, efekt przecenienia na cenę bitcoina może być mniej dramatyczny niż się spodziewano. Zwiększona sprzedaż od długoterminowych inwestorów może bowiem przysłonić zmniejszoną podaż nowo wydobytego bitcoina.

Rola dużych inwestorów („whale”) w kierunkowaniu cen po przecenieniu

Dane wskazują, że duzi inwestorzy, posiadający znaczne rezerwy bitcoina, mogą odgrywać kluczową rolę w określaniu kierunku cen po przecenieniu. Dotychczasowe przecenienia bitcoina skutkowały wzrostem cen, wynikającym z przewyższenia popytu nad podażą. Niemniej jednak, obecna sytuacja na rynku kryptowalut, ze względu na wprowadzenie ETF-ów, wzrost popytu od dużych inwestorów oraz istniejącą dysproporcję podaży i popytu, może ulegać zmianie.

Podsumowując, przecenienie bitcoina w 2024 roku budzi wiele spekulacji i analiz dotyczących potencjalnych skutków i reakcji rynku na tę zmianę. Warto być świadomym czynników wpływających na cenę kryptowalut oraz monitorować rozwój sytuacji, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.