Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Przemysł górniczy przed zmianami – wyzwania i przewidywania CEO


Ścięcie bloku Bitcoin – zmiana w przemyśle górniczym

CEO Hut 8 Mining, Asher Genoot, zauważył, że nadchodzące ścinanie bloków Bitcoin będzie miało głębsze znaczenie dla całego przemysłu górniczego. Dla firm górniczych staje się kluczowe stanie się „operatorami niskich kosztów”, aby przetrwać trudne warunki rynkowe po obniżeniu nagrody za blok.

Rezerwa Bitcoin Hut 8 Mining

Hut 8 Mining posiada imponującą rezerwę Bitcoin. Około 9 100 BTC, o wartości około 600 milionów dolarów, stanowi istotne zabezpieczenie firmy. To pokazuje, jak znaczącą rolę odgrywają kryptowaluty w obecnym świecie finansów.

Zmiana strategii w przemyśle górniczym

Obserwuje się zmianę strategii w przemyśle górniczym, gdzie firmy skłaniają się ku akcjom zamiast długu, aby uniknąć bankructw i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Prognozy Ashera Genoota

Asher Genoot przewiduje wzrost fuzji i przejęć w sektorze górnictwa kryptowalut. Jest to efektem rosnącej potrzeby kapitału oraz wyzwań, jakie stoją przed operatorami mniejszej skali w obliczu zbliżającego się ścinania bloku.

Nadchodzące ścięcie bloku Bitcoin

Kolejne ścinanie bloku Bitcoin planowane jest na około 18 kwietnia, co spowoduje redukcję nagrody dla górników z 6,25 do 3,125 BTC. Historycznie po takich wydarzeniach obserwowano znaczne spadki cen, ponieważ górnicy zmuszeni byli do sprzedaży swoich rezerw w celu utrzymania opłacalności.

Przygotowania większych firm górniczych

Obecny cykl rozwoju rynku kryptowalut, w tym wprowadzenie Bitcoin ETF, otworzył drogę dla kapitału instytucjonalnego. To przyczyniło się do osiągnięcia nowych rekordowych cen przed nadchodzącym ścieniem bloku. Większe spółki górnicze starają się przygotować do tego wydarzenia, poszerzając swoją działalność w celu zapewnienia opłacalności po obniżeniu nagrody za blok.