Ransomware: eskalujące zagrożenie dla firm i życia publicznego


Ransomware – rosnące zagrożenie dla organizacji na całym świecie

FBI opublikowało obszerny raport dotyczący wzrastającego krajobrazu zagrożeń związanych z ransomware. Według raportu, ransomware stanowi coraz poważniejsze niebezpieczeństwo dla firm i instytucji na całym świecie.

Taktyka szyfrowania wykorzystywana przez główne grupy ransomware

W raporcie FBI wskazano, że pięć najważniejszych grup ransomware, tj. Alphv, Akira, Roy-al, Black Basta i LockBit, stosują podobną taktykę szyfrowania plików. Polega ona na szyfrowaniu jedynie początkowych 4KB każdego pliku, dodając jednocześnie swoje rozszerzenie nazwy gangu, na przykład „.lockbit”. To innowacyjne podejście sprawia, że odzyskanie danych staje się jeszcze trudniejsze dla ofiar ataków.

Zagrożenie dla życia i zdrowia publicznego

Najbardziej niepokojącym wnioskiem raportu FBI jest fakt, że operatorzy ransomware są gotowi eskalować swoje działania do stopnia zagrażającego życiu. Ataki na instytucje zdrowotne i publiczne mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w usługach medycznych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci pacjentów. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Minnesota School of Public Health potwierdza, że ransomware ma realny wpływ na życie i zdrowie ludzi.

Ważność niepłacenia okupu

Choć płacenie okupów może być kuszącym rozwiązaniem dla firm dotkniętych atakiem ransomware, FBI ostrzega, że nie gwarantuje to odzyskania danych. Co więcej, finansowanie działalności przestępczej poprzez opłacanie okupu może jedynie zachęcać cyberprzestępców do eskalacji swoich działań. Studium firmy Sophos z 2022 roku wykazało, że tylko 4% firm, które stały się ofiarami ransomware, zdołało odzyskać wszystkie swoje dane po zapłaceniu okupu.

Potrzeba działań zapobiegawczych i międzynarodowej współpracy

Ransomware stanowi stałe wyzwanie dla organizacji na całym świecie. Sytuacja może się jedynie pogorszyć, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania zapobiegawcze. Konieczna jest również ścisła współpraca międzynarodowa rządów w celu zwalczania tego rosnącego zagrożenia. Jedynie poprzez koordynowane działania możemy skutecznie bronić się przed atakami ransomware i chronić nasze dane oraz infrastrukturę.