Rekordowe straty w przestępczości internetowej w USA: Raport IC3 2023. Oszustwa, ransomware i walka z cyberprzestępczością.


Przestępstwa internetowe w USA osiągnęły rekordowe straty w 2023 roku

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Internet Crime Complaint Center (IC3), przestępstwa internetowe w Stanach Zjednoczonych osiągnęły w 2023 roku rekordowe straty finansowe, sięgając aż 12,5 miliarda dolarów. To wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim, co świadczy o rosnącym zagrożeniu związanym z cyberprzestępczością. Warto zauważyć, że trend zwiększającej się liczby skarg i strat obserwowany jest przez IC3 od 2019 roku.

Skargi do FBI i grupa wiekowa najczęściej dotknięta przestępczością internetową

W 2023 roku liczba skarg złożonych do Federalnego Biura Śledczego (FBI) wyniosła 880 000, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególnie niepokojące jest to, że największą grupę wiekową wśród poszkodowanych stanowili ludzie powyżej 60 lat, co świadczy o szczególnej podatności starszych dorosłych na przestępstwa internetowe.

Rodzaje przestępstw internetowych generujące największe straty

Raport IC3 z 2023 roku wskazuje na cztery główne rodzaje przestępstw internetowych, które spowodowały największe straty finansowe w USA. Są nimi: oszustwa związane z nabraniem w biznesie, oszustwa inwestycyjne, ransomware oraz oszustwa związane z pomocą techniczną/klientem oraz podszywanie się pod instytucje rządowe.

Specyfika przestępstw związanych z biznesem, inwestycjami i ransomwarem

Straty z oszustw związanych z biznesem przekroczyły 2,9 miliarda dolarów, zaś oszustwa inwestycyjne wzrosły o 38% do 4,57 miliarda dolarów głównie z powodu oszustw związanych z kryptowalutami. FBI odnotowało 2825 skarg związanych z ransomwarem, które wpłynęły na sektory infrastruktury krytycznej, a szacowane straty przekroczyły 59,6 miliona dolarów.

Zespoły specjalne i sukcesy w zwalczaniu cyberprzestępczości

IC3 działa przy wsparciu zespołu Recovery Asset Team (RAT), który współpracuje z organami ścigania oraz instytucjami finansowymi w celu zamrożenia środków przekazanych w wyniku przestępstw internetowych. Działania RAT zaowocowały odzyskaniem znacznej części skradzionych pieniędzy, między innymi poprzez odwrócenie płatności w wysokości 50 milionów dolarów dla oszustów BEC.

Sukcesy RAT w walce z cyberprzestępczością

Od momentu powstania w lutym 2018 roku, zespół RAT osiągnął imponujący wskaźnik sukcesu powyżej 71% w rozpatrywanych przypadkach, zamrażając aż 538,4 miliona dolarów skradzionych funduszy. To dowód na skuteczność działań podejmowanych w walce z cyberprzestępczością i ochronie obywateli oraz firm przed oszustwami internetowymi.