„Ripple wspiera Uniwersytet Stanu Maryland w Baltimore – Ważna dotacja na rozwój FinTech!”


Ripple udziela dotacji Uniwersytetowi Stanu Maryland w Baltimore na rozwój technologii finansowej

Uniwersytet Stanu Maryland w Baltimore (Morgan State University) został obdarowany hojną dotacją w wysokości 1 miliona dolarów przez firmę Ripple, światowego lidera w dziedzinie technologii blockchain i kryptowalut. Ta znacząca inwestycja jest częścią trzyletniego programu grantowego o łącznej wartości 1 050 000 dolarów, mającego na celu wspieranie badań, edukacji oraz programów związanych z technologią finansową (FinTech) na uczelni.

Wsparcie dla Centrum FinTech

FinTech Center na Morgan State University otrzymał wsparcie w postaci grantu, który będzie przeznaczony na rozwój i wzrost platformy badawczej. Partnerstwo uniwersytetu z inicjatywą University Blockchain Research Initiative (UBRI) Ripple’a rozpoczęło się w 2019 roku i miało istotny wpływ na rozwój technologii blockchain, kryptowalut, cyberbezpieczeństwa oraz innych obszarów związanych z technologią finansową.

Wpływ programu grantowego

Program grantowy zapewnił znaczące możliwości badawcze oraz stworzył sprzyjające warunki do nauki na uniwersytecie. Firma Ripple zobowiązała się do dalszej współpracy z Morgan State University w celu wspierania innowacyjnych technologii poprzez działania filantropijne oraz badawcze.

Rozwój technologii na Uniwersytecie

Dzięki partnerstwu z Ripple, Centrum FinTech będzie nadal rozwijać wykorzystanie innowacyjnych technologii, takich jak blockchain i kryptowaluty, w celu przełamania barier między sektorem finansowym a technologicznym. Grant wesprze rozwój ekosystemu oraz zapewni wsparcie operacyjne, zwiększając jednocześnie możliwości badawcze oraz edukacyjne Uniwersytetu Stanu Maryland.

Centrum FinTech na kampusie Morgan State University

Centrum FinTech na kampusie Morgan State University istnieje od 2018 roku i pełni rolę miejsca stałej interakcji z uczniami i kadra uniwersytecką w celu zwiększenia innowacji, transferu wiedzy oraz rozwoju umiejętności przywódczych. Dzięki współpracy z firmą Ripple, uniwersytet będzie mógł dalej rozwijać się w dziedzinie nowoczesnych technologii finansowych, otwierając nowe możliwości dla studentów i pracowników uczelni.