Tajemniczy spadek ataków ransomware w 2024 roku – co stoi za tym zjawiskiem?


Spadek ataków ransomware w 2024 roku – nowa perspektywa

Według najnowszych danych, przemysł ransomware’u doświadczył znaczącego spadku aktywności w pierwszym kwartale 2024 roku. Po alarmującym wzroście o 55,5% w 2023 roku, liczba ofiar spadła z 5 070 do 1 048 przypadków. To oznacza 22% spadek ataków ransomware w porównaniu z poprzednim kwartałem ostatniego roku.

Powody istotnego spadku ataków ransomware

1. Interwencja organów ścigania

Jednym z głównych czynników wpływających na zmniejszenie liczby ataków było zaangażowanie organów ścigania. Przeprowadzone akcje doprowadziły do zatrzymania członków znanych syndykatów oraz osłabienia ich działalności.

Aresztowania LockBit

W ramach operacji „Operation Cronos” zatrzymano współpracowników syndykatu ransomware LockBit w Polsce i na Ukrainie. Dzięki przejęciu kont kryptowalutowych i uzyskaniu kluczy deszyfrowania, ofiary otrzymały wsparcie w procesie odzyskiwania danych.

Upadek ALPHV

FBI ogłosiło zakłócenie działań grupy ransomware ALPHV/BlackCat, co miało istotny wpływ na spadek liczby ataków. ALPHV był zaangażowany w 51 ataków w pierwszym kwartale 2024 roku, w porównaniu do 109 ataków w poprzednim kwartale.

2. Spadek płatności okupu

Zauważalny spadek płatności okupu sprawił, że grupy ransomware’owe stojące za atakami mogą zmierzać w kierunku innych źródeł dochodu. Mniej ofiar decyduje się na zapłacenie okupu, co wpływa na obniżenie ich wartości oraz motywuje przestępców do poszukiwania alternatywnych strategii.

Nowe grupy ransomware w 2024 roku

Pomimo spadku aktywności w sektorze, pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł powstanie wielu nowych grup ransomware. RansomHub, Trisec, Slug, Mydata to tylko niektóre z podmiotów, które mają potencjał stania się ważnymi graczami na rynku.

Prognozy Cyberint wskazują, że nowe grupy te będą rozwijać swoje umiejętności, konkurując z już istniejącymi graczami takimi jak LockBit 3.0, Cl0p i BlackBasta, aby zyskać dominującą pozycję w branży ransomware.