„Wzrost opłat za transakcje Bitcoin – co przyniesie halving w 2024 roku?”


Opłaty za transakcje Bitcoin – trend spadkowy z okresowymi skokami

Dane z Glassnode pokazują, że opłaty za transakcje Bitcoin (BTC) w 2024 roku wykazują ogólny trend spadkowy, jednak zauważalne są także okresowe skoki. Średnie opłaty za transakcje w Bitcoinie znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem 2023. Aktualnie wynoszą od 1 do 2 milionów dolarów dziennie, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Inspekcje a wzrosty opłat

Szczególnie liczne inspekcje, przede wszystkim od listopada do grudnia 2023 roku, przyczyniły się do znacznego wzrostu opłat za transakcje Bitcoin. W tym okresie opłaty te przewyższały nawet te pobierane w sieci Ethereum przez ostatnie dwa tygodnie grudnia oraz krótki okres 3 lutego. Ethereum tym samym odzyskało swoją dominację w opłatach w porównaniu z Bitcoinem.

Średnia opłata za blok i historyczne wzorce

Obecnie średnia opłata za blok w sieci Bitcoin wynosi około 0,40 BTC, pozostając blisko względnych minimów cyklu, wcześniej oscylujących w okolicach 0,10 BTC. Historyczne wzorce w opłatach Bitcoin pojawiają się w kontekście zbliżającego się halvingu i sugerują powiązanie wzrostu opłat z nowym bykiem rynkowym.

Wzrost opłat a zbliżający się halving

Zdaniem ekspertów z Glassnode, średnia opłata za blok przewyższyła dotychczas nawet sześciokrotnie subwencję blokową w trakcie historii Bitcoina, uwzględniając trzy zdarzenia w 2023 roku. Zbliżający się halving sugeruje, że wzrost opłat za transakcje może współgrać z ewentualnym wzrostem wartości Bitcoina po tym wydarzeniu, co stanowi istotny element do obserwacji dla inwestorów oraz entuzjastów kryptowalut.