Zagrożenia i innowacje w świecie sztucznej inteligencji: Co przynosi przyszłość technologii?


Podatności w systemie Gemini: zagrożenie czy szansa?

Ostatnie badania przyniosły niepokojące doniesienia o podatnościach w systemie Gemini, najnowszej rodzinie modeli języka firmy Google. Według raportu opublikowanego przez Kennetha Yeunga z Hidden Layer, odkryto trzy potencjalne luki, które mogą być wykorzystane do manipulacji treści w tym zaawansowanym systemie sztucznej inteligencji.

Ograniczenia Google w odpowiedziach dotyczących wyborów w Indiach

Google ogłosił wprowadzenie ograniczeń dotyczących zapytań związanych z wyborami, na które Gemini udziela odpowiedzi w Indiach. Decyzja ta ma na celu zminimalizowanie potencjalnego wpływu dezinformacji na zbliżające się wybory, chroniąc integralność procesu wyborczego.

Raport dotyczący bezpieczeństwa w systemie Gemini

Jeden z najnowszych raportów opisuje alarmującą incydent, gdzie badacze udostępnili modelowi Gemini Ultra instrukcje dotyczące obejścia zabezpieczeń i manipulacji treścią, w tym przypadku – napisanie krótkiej opowieści instruującej jak włamać się do silnika pojazdu marki Honda Civic.

Spor między New York Times a OpenAI

Kwestia praw autorskich w branży sztucznej inteligencji pozostaje tematem gorących dyskusji. New York Times zaprzeczył zarzutom o „hakowanie” OpenAI, jednak walka o prawa autorskie może mieć istotne znaczenie dla rozwoju tej gałęzi technologii.

Raport nt. wycieku informacji z publicznych repozytoriów

Raport firmy GitGuardian ujawnił szokującą skalę problemu wycieku poufnych informacji z publicznych repozytoriów. Według danych, w 2023 roku deweloperzy nieumyślnie ujawnili około 12,8 miliona poufnych danych, podkreślając pilną potrzebę zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Ustawa o Sztucznej Inteligencji w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski zatwierdził Ustawę o Sztucznej Inteligencji, mającą na celu stworzenie kategorii ryzyka dla technologii AI. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie kontroli nad rozwojem sztucznej inteligencji i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz społecznościom.

Nowości od Microsoft, Cerebras Systems, Bluesky i Kaspersky

Microsoft wprowadza nową usługę Copilot for Security, opartą na modelach językowych, mającą zwiększyć bezpieczeństwo w świecie cybernetycznym. Z kolei startup Cerebras Systems ogłasza nowe chipy WSE-3 zaprojektowane do trenowania modeli AI, a Bluesky prezentuje narzędzie do moderacji o nazwie Ozone, mające na celu decentralizację procesu moderacji na platformie.

W międzyczasie firma Kaspersky ujawniła kampanię malvertisingu, w której wykorzystywano złośliwe reklamy w wyszukiwarkach, podkreślając istotę świadomości i ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Sądowy wyrok dla operatora Bitcoin Fog

Operator Bitcoin Fog został skazany za różne przestępstwa związane z praniem pieniędzy. Wyrok ten stanowi jeden z wielu kroków podejmowanych w celu zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami.

Podsumowanie

Podatności w systemie Gemini, spory dotyczące praw autorskich, wyciek informacji z repozytoriów, regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, innowacje od Microsoft, Cerebras Systems, Bluesky i Kaspersky, oraz proces sądowy związany z praniem pieniędzy przez operatora Bitcoin Fog – to tylko niektóre z głównych tematów poruszanych obecnie w świecie technologii i cyberbezpieczeństwa. W obliczu dynamicznego rozwoju sektora ICT, kwestie związane z bezpieczeństwem danych oraz etyką w technologii stają się coraz bardziej istotne.