Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Alarmujący wzrost ataków ransomware o 84%: raport Flashpoint 2024


Wzrost ataków ransomware o 84%: alarmujące dane z raportu Flashpoint

Liczba ataków ransomware w latach 2022-2023 zdaniem ekspertów wzrosła o drużdżejące 84%. To alarmujące dane, które pokazują rosnące zagrożenie związane z cyberprzestępczością.

Sektory narażone na ataki ransomware

Według raportu „2024 Global Threat Intelligence Report” Flashpoint, sektory takie jak budownictwo, inżynieria, usługi profesjonalne, oprogramowanie internetowe oraz opieka zdrowotna są szczególnie narażone na ataki ransomware. Atakujący wybierają te branże ze względu na przechowywane wrażliwe dane oraz pilną potrzebę przywrócenia działalności operacyjnej po ataku.

Zarządzanie podatnościami: wyzwanie dla firm

Flashpoint informuje, że w 2023 roku zidentyfikowano aż 33 137 podatności, spośród których 35% posiadało znane publiczne exploity. Zarządzanie podatnościami stanowi istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej zaawansowanych metod ataków stosowanych przez hakerów.

Rekomendacje Flashpoint w zwalczaniu ransomware

W związku z rosnącym zagrożeniem ransomware, ekspertów zalecają kategoryzację podatności wysokiego ryzyka na podstawie sposobu eksploatacji zdalnej, dostępnych exploitów oraz znanych rozwiązań. To kluczowe działanie mające na celu zwiększenie odporności organizacji na ataki cybernetyczne.

Wzrost incydentów naruszeń danych i wycieków w 2023 roku

Analizy Flashpoint wykazały, że liczba naruszeń danych wzrosła o 34.5% w 2023 roku, a ransomware oraz nieautoryzowany dostęp były głównymi przyczynami tych incydentów. Ponadto, tylko w ciągu ostatniego roku odnotowano ponad 6 000 incydentów wycieku danych, w wyniku których ujawniono ponad 17 miliardów rekordów osobowych.

LockBit – najaktywniejsza grupa ransomware w 2023 roku

Według danych raportu Flashpoint, grupa ransomware o nazwie LockBit była najbardziej aktywną w 2023 roku, z ponad dwukrotnie większą liczbą ofiar w porównaniu do drugiej najbardziej działającej grupy. To dowodzi rosnącej skali i agresywności działań cyberprzestępców w celu szantażowania, wykradania oraz blokowania danych w różnych sektorach gospodarki.

Zaprezentowane dane potwierdzają narastające ryzyko związane z ransomware i wyciekami danych. W obliczu coraz bardziej zaawansowanych technik ataków cybernetycznych, organizacje muszą skoncentrować się na wzmocnieniu swoich systemów obronnych oraz dbałości o bezpieczeństwo informacji, aby skutecznie przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom.